024337836199
Chi tiết bài viết

DS các cháu tại trung tâm

 

 
01
 
Lê Xuân Nam
02/02/1994
Thôn Na Kênh xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh 039 860218
Bình Thường
Mồ côi cả cha và mẹ
Đang học lớp 12
 
02
 
Kiều Văn Đại
20/11/1999
Đội 11 thôn  Bái Nội xã Liệp Tuyết Quốc Oai Hà Nội
    Bình thường
Bố mẹ bỏ đi, ở với bà, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đang học lớp 6
 
03
 
Trương Văn Hùng
22/10/1996
Xóm Bản Tiệng, xã Châu Thái, Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An
Bình thường
Mồ côi cả cha và mẹ
Đang học lớp 9
  
04
 
Sùng A Ca
1994
Xã Pú Đao, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Dân tộc H Mông
Bình thường
Mồ côi
  
05
Hạng Thị Dông
 1999
Xã Xín Vàng, huyện Bắc Yên, Sơn La. Dân tộc Mông
Mắt phải thị lực kém
Mồ côi
 
 06
Lừu Văn Đức
 1997
Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Dân tộc Giấy
Bình thường
Mồ côi
  
07
Chẻo Chẳn Đôi
 1999
Xã Huổng Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Dân tộc Dao
Bình thường
Mồ côi
   
  
08
Lý Văn Long
1999
Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Dân tộc Thái
Bình Thường
Mồ côi
 
 09
 
Cà Trung Kiên
 1996
Xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La. Dân tộc Thái
Bình Thường
Mồ côi
 
 
10
Vàng A Xinh
 1996
Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu. Dân tộc H Mông
Bình thường
Mồ côi
 
 
11
Hoàng Văn Cương
1997
Bản Hua Nà, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, Sơn La.
Dân tộc Thái.
Tình trạng sức khỏe: Bình thường
Mồ côi
 
12
Phạm Ngọc Ánh
1993
Đông Vinh, xã Đông Hưng, Thái Bình
Teo cơ mông và cơ chân
Hộ nghèo
 
  
 
 
13

Nguyễn Thị Mơ

2004

Xóm Dầu, Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Bình thường

Bố mẹ bệnh nặng, thuộc diện hộ nghèo

Đang học văn hóa
 
14
Sùng A Hù
2000
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Bình thường
Mồ côi bố, nhà đông anh em
Đang học lớp 5
 
 
15

Sùng A Minh

2005

Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Dân tộc Mông

Bình thường

Mồ côi mẹ,
 
16

Nông Văn Khảo

1999

Xóm Thin Tẳng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Dân tộc Nùng

Mồ côi mẹ, bố tâm thần. Gia đình khó khăn hộ nghèo

Đang học văn hóa
 
17

Nông Văn Tùng

2001

Thôn Nà Viến, xã Yến Dung, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Dân tộc Tày

Mồ côi cha, gia đình chính sách, hộ nghèo

Đang học văn hóa
 
18

Quàng Văn Nam

1999

Bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Dân tộc Thái

Mồ côi cha, gia đình thuộc diện hộ nghèo
 
 
 
 19
Ngô Tuấn Anh
27/7/2001
Xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng
Đang học văn hóa